PCCE – Voorstellingsvideo

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de kennis over en de ontsluiting van het Limburgs erfgoed in al zijn vormen. Voor onroerend erfgoed spitst de werking van het PCCE zich toe op een aantal kerntaken: monumentenwacht, algemene landschapszorg, depotwerking en advies, sensibilisering en publiekswerking.

We realiseerden voor hen een voorstellingsvideo die hun kerntaken rond onroerend erfgoed op een aantrekkelijke manier in de verf zet.

 Regie: Ray Leemans
 Voice over: Ann Grutman

Wil je ook jouw verhaal op de juiste manier laten vertellen?
Avatar Media helpt je verder.

Ontdek ons aanbod