Monumentenwacht – Bedrijfsvideo

Monumentenwacht is een partner in het behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Voor hen is erfgoed meer dan historische gebouwen. De dienstverlening past in een integrale erfgoedbenadering. Dat omvat niet alleen ondersteuning bij het onderhoud van gebouwen, maar ook inspecties en advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch erfgoed.

uitdaging

De werking van Monumentenwacht op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen.

oplossing

We realiseerden een geanimeerde promovideo die door een combinatie van videobeelden en animatie de verschillende aspecten van de werking van Monumentenwacht in de verf zet.

Grafisch design: Kaatigo
Nederlandstalige voice over: Ann Grutman

Info
Klant

Monumentenwacht

Categorie

corporate, explainer, animation, reportage