PCCE – Bedrijfsvideo

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de kennis over en de ontsluiting van het Limburgs erfgoed in al zijn vormen. Voor onroerend erfgoed spitst de werking van het PCCE zich toe op een aantal kerntaken: monumentenwacht, algemene landschapszorg, depotwerking en advies, sensibilisering en publiekswerking.

uitdaging

De kerntaken van het PCCE onder de aandacht brengen bij een ruimer publiek.

oplossing

Om het ruime aanbod te visualiseren maakten we een voorstellingsvideo opgebouwd uit zowel videoanimatie als beelden die de kerntaken in de verf zetten.

Voice over: Ann Grutman

Info
Klant

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

Categorie

bedrijfsvideo